Quét danh mục

Kelimeler tiếng Đức

Các bài viết trong chuyên mục Từ vựng tiếng Đức đã được soạn thảo bằng cách phân loại các từ được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Đức. Các bài viết trong thể loại này phù hợp với người học tiếng Đức ở hầu hết mọi trình độ.