liên lạc

liên lạc

Xin chào các bạn thân mến.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.
Bằng tiếng Đức và bằng văn bản Nếu bạn có bất kỳ khó khăn trong việc hiểu, bạn không hiểu, contact@almancax.com đừng ngần ngại viết thư cho địa chỉ e-mail của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả câu hỏi của bạn về trang web của chúng tôi càng sớm càng tốt.

Bạn cũng có thể gửi ý kiến, đề xuất, nhận xét tích cực hoặc tiêu cực và khiếu nại về trang web của chúng tôi và nội dung trên trang web của chúng tôi. contact@almancax.com bạn có thể ghi vào địa chỉ e-mail của chúng tôi.

Địa chỉ e-mail của chúng tôi được kiểm tra định kỳ và chúng tôi có thể trả lại các e-mail bạn gửi trong thời gian rất ngắn.

Chúng tôi sẽ chờ bạn phê bình hoặc phê bình tích cực hoặc tiêu cực.

Chúng tôi tôn trọng và yêu thương chúng tôi, chúc bạn thành công trong việc học tiếng Đức.

đội www.almancax.com