Bản dịch tiếng Anh Thổ Nhĩ Kỳ - Bản dịch tiếng Anh Thổ Nhĩ Kỳ

Viết từ bạn muốn dịch bên dưới và nhấp vào nút dịch.
Chúng tôi sẽ tự động phát hiện ngôn ngữ.


Bản dịch tiếng Anh mới nhất

Bản dịch tiếng Anh được tạo nhiều nhất

10 BẢN DỊCH TIẾNG ANH CUỐI CÙNG

Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Anh
nhiều nắng---- nhiều nắng----
bt it
sen bạn đang có
biz chúng tôi đang
o cô ấy là
o Anh ấy là
xin chào chào công việc
mức độ cấp
để căn chỉnh để căn chỉnh
anor anor

trang chủ dịch tiếng anh

trang chủ almancax

Dịch vụ dịch tiếng Anh này được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng Dịch thuật của Google và bởi GERMAN. Kết quả thu được từ bản dịch không được so sánh với kết quả dịch tiếng Anh chuyên nghiệp hoặc dịch thuật. Bản dịch Anh - Thổ và Thổ - Anh hoàn toàn được thực hiện bằng máy tính. Trang web của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ khác không chịu trách nhiệm về kết quả của các bản dịch.
Bản dịch tiếng Anh được lưu trong hệ thống và được liệt kê trong kết quả tìm kiếm. Hãy chú ý đến điểm này.