Quét danh mục

Bài học Tiếng Anh

Bài học Tiếng Anh

Xin chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ xem các câu chào tiếng anh và câu tạm biệt tiếng anh. Chúng ta sẽ học những câu chào hỏi bằng tiếng Anh, ghi nhớ tình hình, nói bạn đang làm như thế nào bằng tiếng Anh và chào tạm biệt bằng tiếng Anh như tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Lời chào và lời chào tạm biệt bằng tiếng Anh…
Daha fazla oku ...
Trong bài học này, chúng ta sẽ xem chủ đề các ngành nghề trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ viết tên các nghề bằng tiếng Anh và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của chúng, chúng ta sẽ làm các bài tập về các nghề bằng tiếng Anh, và chúng ta sẽ học đặt các câu ví dụ về các nghề bằng tiếng Anh. Việc làm bằng tiếng Anh (The Jobs) thực sự cần phải học…
Daha fazla oku ...
Xin chào các bạn, trong bài học tiếng Anh này, chúng ta sẽ xem các câu ví dụ về các môn thể thao trong tiếng Anh, các ngành thể thao tiếng Anh và các ngành thể thao. Chúng tôi cũng sẽ bao gồm các ví dụ về các đoạn hội thoại và văn bản về dụng cụ thể thao bằng tiếng Anh và các môn thể thao bằng tiếng Anh. Bằng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, từ sở thích của bạn…
Daha fazla oku ...
Trong bài giảng đại từ sở hữu tiếng Anh này, chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ về đại từ sở hữu trong tiếng Anh, đại từ sở hữu trong tiếng Anh, các câu về đại từ sở hữu trong tiếng Anh và các câu hỏi đáp khác nhau. Những từ đại diện cho một danh từ và cho biết đối tượng đó thuộc về ai.
Daha fazla oku ...
Bài học tiếng Đức với các bài giảng tiếng Anh. (Video bài học) Chúng tôi chia sẻ video bài học thứ 3 của sê-ri Học tiếng Đức nổi tiếng thế giới với suy nghĩ rằng có những người bạn có thể hưởng lợi từ nó. Chúng tôi nghĩ rằng video về các bài học tiếng Đức với các bài giảng bằng tiếng Anh dành cho những người biết tiếng Anh và muốn học tiếng Đức…
Daha fazla oku ...